بایگانی برچسب ها: دیرین دیرین جدید انتخاباتی، «وعده»