تاریخچه تپه سلطان میدان

تاریخچه تپه سلطان میدان

تپه سلطان میدان تپه سلطان میدان نام تپه سلطان میدان کشور  ایران استان استان خراسان رضوی شهرستان شهرستان نیشابور اطلاعات اثر کاربری تپه، میدان دیرینگی دوران‌های تاریخی پس از اسلام دورهٔ ساخت اثر دوران‌های تاریخی پس از اسلام اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۱۵۴۵ تاریخ ثبت ملی ۵ دی ۱۳۵۶ تپه سلطان میدان مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان نیشابور، بخش سرولایت، روستای سلطان میدان واقع شده و این اثر در تاریخ ۵ دی ۱۳۵۶ با شمارهٔ ثبت ۱۵۴۵ ...

ادامه مطلب

تاریخچه تپه سلطان مشرق

تاریخچه تپه سلطان مشرق

تپه سلطان مشرق تپه سلطان مشرق نام تپه سلطان مشرق کشور  ایران استان استان لرستان شهرستان شهرستان سلسله اطلاعات اثر کاربری تپه دیرینگی دوران‌های تاریخی پس از اسلام دورهٔ ساخت اثر دوران‌های تاریخی پس از اسلام اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۱۸۲۵۷ تاریخ ثبت ملی ۲۲ اسفند ۱۳۸۵ تپه سلطان مشرق مربوط به سده‌های میانه دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان سلسله، بخش مرکزی، دهستان قلعه مظفری، ۱۰۰ متری جنوب شرق روستای امیر علیا واقع شده و این اثر در ...

ادامه مطلب

تاریخچه تپه سلطان خانقاه

تاریخچه تپه سلطان خانقاه

تپه سلطان خانقاه تپه سلطان خانقاه نام تپه سلطان خانقاه کشور  ایران استان استان مرکزی شهرستان شهرستان ساوه اطلاعات اثر کاربری تپه دیرینگی هزاره اول دورهٔ ساخت اثر هزاره اول اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۱۲۰۸ تاریخ ثبت ملی ۱۰ آذر ۱۳۵۴ تپه سلطان خانقاه مربوط به هزاره اول قبل از میلاد به بعد است و در شهرستان ساوه، روستای خانقاه واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۵۴ با شمارهٔ ثبت ۱۲۰۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. جستارهای وابست...

ادامه مطلب

تاریخچه تپه سلطان جلبی

تاریخچه تپه سلطان جلبی

تپه سلطان جلبی مختصات: ۳۶°۴۰′۱۵″ شمالی ۴۸°۲۹′۰۶″ شرقی / ۳۶.۶۷۰۹۴° شمالی ۴۸.۴۸۵۱۱۱° شرقی / 36.67094; 48.485111 تپه سلطان جلبی نام تپه سلطان جلبی کشور  ایران استان استان زنجان شهرستان شهرستان زنجان اطلاعات اثر کاربری تپه دیرینگی دوره هخامنشی دورهٔ ساخت اثر دوره هخامنشی اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۲۵۹۳۷ تاریخ ثبت ملی ۲۶ اسفند ۱۳۸۷ تپه سلطان جلبی مربوط به عصر آهن – دوره هخامنشی است و در شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان قلتوق، ۱/۵ کیلومت...

ادامه مطلب

تاریخچه تپه سلطان آباد

تاریخچه تپه سلطان آباد

تپه سلطان آباد تپه سلطان آباد نام تپه سلطان آباد کشور  ایران استان استان قزوین شهرستان شهرستان قزوین اطلاعات اثر کاربری تپه اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۵۵۰۹ تاریخ ثبت ملی ۲۵ اسفند ۱۳۸۰ تپه سلطان اّباد مربوط به اواخر است و در شهرستان قزوین، بخش مرکزی، سلطان آباد واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۸۰ با شمارهٔ ثبت ۵۵۰۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. جستارهای وابسته فهرست آثار ملی ایران سازمان میراث فرهنگی، صنایع د...

ادامه مطلب

تاریخچه تپه سلطان‌بلاغی

تاریخچه تپه سلطان‌بلاغی

تپه سلطان‌بلاغی مختصات: ۳۶°۴۰′۱۵″ شمالی ۴۸°۲۹′۰۶″ شرقی / ۳۶.۶۷۰۹۴° شمالی ۴۸.۴۸۵۱۱۱° شرقی / 36.67094; 48.485111 تپه سلطان بلاغی نام تپه سلطان بلاغی کشور  ایران استان استان زنجان شهرستان شهرستان زنجان اطلاعات اثر کاربری تپه دیرینگی هزاره دوم دورهٔ ساخت اثر هزاره دوم اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۱۴۵۵ تاریخ ثبت ملی ۱۱ مهر ۱۳۵۶ تپه سلطان بلاغی مربوط به هزاره دوم قبل از میلاد است و در شهرستان زنجان، روستای آقکند واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۱ مهر ...

ادامه مطلب

تاریخچه تپه سلاو قاباقی

تاریخچه تپه سلاو قاباقی

تپه سلاو قاباقی تپه سلاو قاباقی نام تپه سلاو قاباقی کشور  ایران استان استان قزوین شهرستان شهرستان بوئین‌زهرا اطلاعات اثر کاربری تپه دیرینگی دوران‌های تاریخی پس از اسلام دورهٔ ساخت اثر دوران‌های تاریخی پس از اسلام اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۱۰۵۵۹ تاریخ ثبت ملی ۲ آبان ۱۳۸۲ تپه سلاو قاباقی مربوط به سده‌های اولیه دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان بوئین‌زهرا، بخش آوج، روستای چنگوره واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۱۰۵۵۹ به‌عنوان...

ادامه مطلب

تاریخچه تپه سلامت کوچینی

تاریخچه تپه سلامت کوچینی

تپه سلامت کوچینی تپه سلامت کوچینی نام تپه سلامت کوچینی کشور  ایران استان استان اردبیل شهرستان شهرستان گرمی اطلاعات اثر کاربری تپه دیرینگی دوران‌های تاریخی پس از اسلام دورهٔ ساخت اثر دوران‌های تاریخی پس از اسلام اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۲۰۳۰۹ تاریخ ثبت ملی ۱۲ دی ۱۳۸۶ تپه سلامت کوچینی مربوط به عصر آهن – سده‌های اولیه دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان گرمی، بخش موران، دهستان اجارود شرقی، روستای شلوه علیا واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۲...

ادامه مطلب

تاریخچه تپه سلام

تاریخچه تپه سلام

تپه سلام تپه سلام نام تپه سلام کشور  ایران استان استان قزوین شهرستان شهرستان آبیک اطلاعات اثر کاربری تپه دیرینگی دوران‌های تاریخی پس از اسلام دورهٔ ساخت اثر دوران‌های تاریخی پس از اسلام اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۵۴۴۹ تاریخ ثبت ملی ۲۵ اسفند ۱۳۸۰ تپه سلام مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان آبیک، روستای آبیک سفلی واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۸۰ با شمارهٔ ثبت ۵۴۴۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید...

ادامه مطلب

تاریخچه تپه سلاخ خانه (تپه قنبر)

تاریخچه تپه سلاخ خانه (تپه قنبر)

تپه سلاخ خانه (تپه قنبر) تپه سلاخ خانه (تپه قنبر) نام تپه سلاخ خانه (تپه قنبر) کشور  ایران استان استان اردبیل شهرستان شهرستان مشکین شهر اطلاعات اثر کاربری خانه، تپه دیرینگی دوره اشکانیان دورهٔ ساخت اثر دوره اشکانیان، دوره ساسانیان، دوران‌های تاریخی پس از اسلام اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۶۳۵ تاریخ ثبت ملی ۲۵ اسفند ۱۳۴۵ تپه سلاخ خانه (تپه قنبر) مربوط به دوره اشکانیان – دوره ساسانیان – دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهر...

ادامه مطلب