تاریخچه کول‌تپه دو هریس

تاریخچه کول‌تپه دو هریس

کول‌تپه دو هریس کول‌تپه دو هریس نام کول‌تپه دو هریس کشور  ایران استان استان آذربایجان شرقی شهرستان شهرستان سراب اطلاعات اثر کاربری تپه، کول‌تپه دیرینگی دوره اشکانیان دورهٔ ساخت اثر دوره اشکانیان، دوره ساسانیان، دوران‌های تاریخی پس از اسلام اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۱۷۵۲۷ تاریخ ثبت ملی ۶ اسفند ۱۳۸۵ کول تپه دو هریس مربوط به دوره اشکانیان – دوره ساسانیان – سده‌های میانه دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان سراب، ب...

ادامه مطلب

تاریخچه کول‌تپه دوجی سفلی

تاریخچه کول‌تپه دوجی سفلی

کول‌تپه دوجی سفلی کول‌تپه دوجی سفلی نام کول‌تپه دوجی سفلی کشور  ایران استان استان اردبیل شهرستان شهرستان مشکین شهر اطلاعات اثر کاربری تپه، کول‌تپه دیرینگی هزاره اول دورهٔ ساخت اثر هزاره اول، دوره اشکانیان اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۲۰۳۲۸ تاریخ ثبت ملی ۱۲ دی ۱۳۸۶ کول تپه دوجی سفلی مربوط به هزاره اول قبل از میلاد – دوره اشکانیان است و در شهرستان مشکین شهر، بخش مرکزی، دهستان دشت، روستای جبدرق واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۸۶ با شمارهٔ...

ادامه مطلب

تاریخچه کول‌تپه دهستان

تاریخچه کول‌تپه دهستان

کول‌تپه دهستان کول‌تپه دهستان نام کول‌تپه دهستان کشور  ایران استان استان آذربایجان شرقی شهرستان شهرستان اهر اطلاعات اثر کاربری تپه، کول‌تپه اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۲۳۹۶۷ تاریخ ثبت ملی ۱۵ دی ۱۳۸۷ کول تپه دهستان مربوط به عصر مفرغ – عصر آهن است و در شهرستان اهر، بخش مرکزی، دهستان گویجه بل، روستای دهستان واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۸۷ با شمارهٔ ثبت ۲۳۹۶۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. جستارهای وابسته فه...

ادامه مطلب

تاریخچه کول‌تپه داراب

تاریخچه کول‌تپه داراب

کول‌تپه داراب کول‌تپه داراب نام کول‌تپه داراب کشور  ایران استان استان آذربایجان شرقی شهرستان شهرستان سراب اطلاعات اثر کاربری تپه، کول‌تپه دیرینگی دوران‌های تاریخی پس از اسلام دورهٔ ساخت اثر دوران‌های تاریخی پس از اسلام اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۲۳۹۲۹ تاریخ ثبت ملی ۱۵ دی ۱۳۸۷ کول تپه داراب مربوط به سده‌های میانه دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان سراب، بخش مهربان، دهستان شربیان، روستای داراب واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۸۷ با...

ادامه مطلب

تاریخچه کول‌تپه خونیق

تاریخچه کول‌تپه خونیق

کول‌تپه خونیق کول‌تپه خونیق نام کول‌تپه خونیق کشور  ایران استان استان آذربایجان شرقی شهرستان شهرستان اهر اطلاعات اثر کاربری تپه، کول‌تپه دیرینگی عصر مس دورهٔ ساخت اثر عصر مس، دوران‌های تاریخی پس از اسلام اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۲۳۹۵۳ تاریخ ثبت ملی ۱۵ دی ۱۳۸۷ کول تپه خونیق مربوط به عصر مس – سده‌های اولیه دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان اهر، بخش مرکزی، دهستان گویجه بل، روستای خونیق واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۸۷ ب...

ادامه مطلب

تاریخچه کول‌تپه حصار

تاریخچه کول‌تپه حصار

کول‌تپه حصار کول‌تپه حصار نام کول‌تپه حصار کشور  ایران استان استان آذربایجان شرقی شهرستان شهرستان اهر اطلاعات اثر کاربری تپه، کول‌تپه اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۲۳۹۴۴ تاریخ ثبت ملی ۱۵ دی ۱۳۸۷ کول تپه حصار در شهرستان اهر، بخش مرکز ی، دهستان قشلاق، روستای حصار واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۸۷ با شمارهٔ ثبت ۲۳۹۴۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. جستارهای وابسته فهرست آثار ملی ایران سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و...

ادامه مطلب

تاریخچه کول‌تپه جنوبی احمدآباد

تاریخچه کول‌تپه جنوبی احمدآباد

کول‌تپه جنوبی احمدآباد کول‌تپه جنوبی احمدآباد نام کول‌تپه جنوبی احمدآباد کشور  ایران استان استان آذربایجان شرقی شهرستان شهرستان سراب اطلاعات اثر کاربری تپه، کول‌تپه اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۲۳۹۳۸ تاریخ ثبت ملی ۱۵ دی ۱۳۸۷ کول تپه جنوبی احمدآباد مربوط به عصر مفرغ است و در شهرستان سراب، بخش مرکزی، دهستان ابرغان، روستای احمد آباد علیا واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۸۷ با شمارهٔ ثبت ۲۳۹۳۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسی...

ادامه مطلب

تاریخچه کول‌تپه جنوبی

تاریخچه کول‌تپه جنوبی

کول‌تپه جنوبی کول‌تپه جنوبی نام کول‌تپه جنوبی کشور  ایران استان استان اردبیل شهرستان شهرستان مشکین شهر اطلاعات اثر کاربری تپه، کول‌تپه دیرینگی هزاره اول دورهٔ ساخت اثر هزاره اول، دوره اشکانیان اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۲۵۸۰۸ تاریخ ثبت ملی ۲۶ اسفند ۱۳۸۷ کول تپه جنوبی مربوط به هزاره اول قبل از میلاد – دوره اشکانیان است و در شهرستان مشکین شهر، بخش ارشق، دهستان ارشق شمالی، روستای دره بیگلو واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۶ اسفند ...

ادامه مطلب

تاریخچه کول‌تپه اهرنجان

تاریخچه کول‌تپه اهرنجان

کول‌تپه اهرنجان کول‌تپه اهرنجان نام کول‌تپه اهرنجان کشور  ایران استان استان آذربایجان غربی شهرستان سلماس اطلاعات اثر کاربری تپه، کول‌تپه دیرینگی دوران پیش از تاریخ ایران باستان دورهٔ ساخت اثر دوران پیش از تاریخ ایران باستان اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۲۱۰۲ تاریخ ثبت ملی ۱۸ شهریور ۱۳۷۷ کول تپه اهرنجان مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان است و در سلماس، داخل شهر، بین کوی‌های فرهنگی ۱و۲ واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۷۷ با شمارهٔ ثبت ۲۱۰۲ ب...

ادامه مطلب

تاریخچه کول‌تپه الن چالق

تاریخچه کول‌تپه الن چالق

کول‌تپه الن چالق کول‌تپه النجارق نام کول‌تپه النجارق کشور  ایران استان استان آذربایجان شرقی شهرستان شهرستان میانه اطلاعات اثر کاربری تپه، کول‌تپه دیرینگی دوره اشکانیان دورهٔ ساخت اثر دوره اشکانیان اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۸۷۳ تاریخ ثبت ملی ۲۸ مرداد ۱۳۴۸ کول‌تپه النجارق مربوط به دوره اشکانیان است و در شهرستان میانه، بخش کندوان، روستای النجارق واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۴۸ با شمارهٔ ثبت ۸۷۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران ب...

ادامه مطلب