مناطق باستانی ایران

تاریخچه یکه تپه نیر

تاریخچه یکه تپه نیر

یکه تپه نیر یکه تپه نیر نام یکه تپه نیر کشور  ایران استان استان همدان شهرستان شهرستان رزن اطلاعات اثر کاربری تپه دیرینگی دوران‌های تاریخی پس از اسلام دورهٔ ساخت اثر دوران‌های تاریخی پس از اسلام اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۹۶۶۷ تاریخ ثبت ملی ۲۷ مرداد ۱۳۸۲ یکه تپه نیر مربوط به سده‌های اولیه دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان رزن، بخش قروه درجزین، روستای نیر واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۹۶۶۷ به‌عنوان ...

ادامه مطلب

تاریخچه یکه تپه تموزان

تاریخچه یکه تپه تموزان

یکه تپه تموزان یکه تپه تموزان نام یکه تپه تموزان کشور  ایران استان استان همدان شهرستان شهرستان رزن اطلاعات اثر کاربری تپه اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۱۰۱۰۵ تاریخ ثبت ملی ۲۳ شهریور ۱۳۸۲ یکه تپه تموزان در شهرستان رزن، بخش قروه درجزین، روستای تموزان واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۱۰۱۰۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. جستارهای وابسته فهرست آثار ملی ایران سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلدر ...

ادامه مطلب

تاریخچه یکه تپه

تاریخچه یکه تپه

یکه تپه یکه تپه نام یکه تپه کشور  ایران استان استان خراسان رضوی شهرستان شهرستان سبزوار اطلاعات اثر کاربری تپه اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۲۴۹۸۵ تاریخ ثبت ملی ۱۸ اسفند ۱۳۸۷ یکه تپه در شهرستان سبزوار، بخش داورزن، دهستان باشتین، ۱۰۰ متری شرق روستای تاج آباد واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۸۷ با شمارهٔ ثبت ۲۴۹۸۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. جستارهای وابسته فهرست آثار ملی ایران سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگ...

ادامه مطلب

تاریخچه یونس تپه

تاریخچه یونس تپه

یونس تپه یونس تپه نام یونس تپه کشور  ایران استان استان گلستان شهرستان شهرستان علی‌آباد اطلاعات اثر کاربری تپه دیرینگی دوران‌های تاریخی پس از اسلام دورهٔ ساخت اثر دوران‌های تاریخی پس از اسلام اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۱۱۱۸۷ تاریخ ثبت ملی ۱۱ مهر ۱۳۸۳ یونس تپه مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان علی‌آباد، بخش کمالان، روستای مارون کلاته واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۸۳ با شمارهٔ ثبت ۱۱۱۸۷ به‌عنوان یکی از آثار مل...

ادامه مطلب

تاریخچه یوموری تپه

تاریخچه یوموری تپه

یوموری تپه یوموری تپه نام یوموری تپه کشور  ایران استان استان آذربایجان شرقی شهرستان شهرستان میانه اطلاعات اثر کاربری تپه دیرینگی دوران‌های تاریخی پس از اسلام دورهٔ ساخت اثر دوران‌های تاریخی پس از اسلام اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۸۹۰۳ تاریخ ثبت ملی ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ یوموری تپه مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان میانه، بخش کاغذ کنان، روستای چلاقلو واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۸۹۰۳ به‌عنوان یکی...

ادامه مطلب

تاریخچه یومری‌تپه

تاریخچه یومری‌تپه

یومری‌تپه یومری تپه نام یومری تپه کشور  ایران استان استان آذربایجان شرقی شهرستان شهرستان میانه اطلاعات اثر کاربری تپه دیرینگی دوره ساسانیان دورهٔ ساخت اثر دوره ساسانیان، دوران‌های تاریخی پس از اسلام اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۲۶۳۹۲ تاریخ ثبت ملی ۲۷ اسفند ۱۳۸۷ یومری تپه مربوط به دوره ساسانیان – سده‌های اولیه دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان میانه، بخش کاغذ کنان، دهستان قافلانکوه شرقی، ۲ کیلومتری شمال روستای چلاقلو...

ادامه مطلب

تاریخچه یول تپه

تاریخچه یول تپه

یول تپه یول تپه نام یول تپه کشور  ایران استان استان قزوین شهرستان شهرستان قزوین اطلاعات اثر کاربری تپه دیرینگی دوران‌های تاریخی پس از اسلام دورهٔ ساخت اثر دوران‌های تاریخی پس از اسلام اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۴۹۸۶ تاریخ ثبت ملی ۱۹ اسفند ۱۳۸۰ یول تپه مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان قزوین، روستای هزار جلفا واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۸۰ با شمارهٔ ثبت ۴۹۸۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. جستارها...

ادامه مطلب

تاریخچه یوشان تپه سی

تاریخچه یوشان تپه سی

یوشان تپه سی یوشان تپه سی نام یوشان تپه سی کشور  ایران استان استان اردبیل شهرستان شهرستان اردبیل اطلاعات اثر کاربری تپه دیرینگی دوران‌های تاریخی پس از اسلام دورهٔ ساخت اثر دوران‌های تاریخی پس از اسلام اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۷۴۰۲ تاریخ ثبت ملی ۱۲ بهمن ۱۳۸۱ یوشان تپه سی مربوط به اوایل هزاره ۱- دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان اردبیل، بخش مرکزی، روستای تپراقلو واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت ۷...

ادامه مطلب

تاریخچه یوخاری قلعه ۲

تاریخچه یوخاری قلعه ۲

یوخاری قلعه ۲ یوخاری قلعه ۲ نام یوخاری قلعه ۲ کشور  ایران استان استان قزوین شهرستان شهرستان قزوین اطلاعات اثر کاربری قلعه دیرینگی دوران‌های تاریخی پس از اسلام دورهٔ ساخت اثر دوران‌های تاریخی پس از اسلام اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۵۷۲۱ تاریخ ثبت ملی ۲۵ خرداد ۱۳۸۱ یوخاری قلعه ۲ مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان قزوین، بخش مرکزی، روستای ساربانک واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت ۵۷۲۱ به‌عنوان یک...

ادامه مطلب

تاریخچه یوخاری اوزال لیک تپه

تاریخچه یوخاری اوزال لیک تپه

یوخاری اوزال لیک تپه یوخاری اوزال لیک تپه نام یوخاری اوزال لیک تپه کشور  ایران استان استان قزوین شهرستان شهرستان بوئین‌زهرا اطلاعات اثر کاربری تپه دیرینگی دوران‌های تاریخی پس از اسلام دورهٔ ساخت اثر دوران‌های تاریخی پس از اسلام اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۵۶۱۳ تاریخ ثبت ملی ۲۵ اسفند ۱۳۸۰ یوخاری اوزال لیک تپه مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان بوئین‌زهرا، بخش آوج، روستای استلج واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱...

ادامه مطلب